PHỤ GIA TĂNG CHỈ SỐ ỐC TAN PHỤ GIA TĂNG CHỈ SỐ ỐC TAN  Sử dụng trong cho tất cả động cơ xăng, phụ gia ổn định và cải thiện 
chỉ số octane cho xăng lên đến 5 RON.
Làm sạch hệ thống cấp nhiên liệu và ngăn ngừa bám bẩn trở lại .
 Giảm tiếng ồn và gõ trong động cơ  giúp động cơ trong quá trình hoạt 
động êm ái.
Cải thiện khả năng khởi động vào mùa lạnh của động cơ và ngăn ngừa 
hiện tượng “dieseling” 
Dieseling là hiện tượng khi tắt máy mà động cơ vẫn nổ  (đối với động 
cơ xăng dùng chế hòa khí) trên chế hòa khí có van điện từ để ngắt 
mạch xăng của chế độ cầm chừng. Còn phun xăng thì không có hiện 
tượng này
005526 Phụ gia chăm sóc xe Số lượng: 1

 • PHỤ GIA TĂNG CHỈ SỐ ỐC TAN

 • EAP 210 OKTAN BOOSTER
 • Tiêu chuẩn

 •  
 • Mô tả sản phẩm

 •  Sử dụng trong cho tất cả động cơ xăng, phụ gia ổn định và cải thiện 
  chỉ số octane cho xăng lên đến 5 RON.
  Làm sạch hệ thống cấp nhiên liệu và ngăn ngừa bám bẩn trở lại .
   Giảm tiếng ồn và gõ trong động cơ  giúp động cơ trong quá trình hoạt 
  động êm ái.
  Cải thiện khả năng khởi động vào mùa lạnh của động cơ và ngăn ngừa 
  hiện tượng “dieseling” 
  Dieseling là hiện tượng khi tắt máy mà động cơ vẫn nổ  (đối với động 
  cơ xăng dùng chế hòa khí) trên chế hòa khí có van điện từ để ngắt 
  mạch xăng của chế độ cầm chừng. Còn phun xăng thì không có hiện 
  tượng này


 • Đặc tính sản phẩm

 •   
  EAP 210