PHỤ GIA LÀM SẠCH KIM PHUN, BUỒNG ĐỐT, XUPAP PHỤ GIA LÀM SẠCH KIM PHUN, BUỒNG ĐỐT, XUPAP  Sử dụng cho động cơ xăng.
Kết hợp với dung môi hiệu quả với phụ gia bảo vệ bề mặt cho chức 
năng tối ưu của hệ thống phun nhiên liệu của tất cả động cơ xăng 2 kỳ 
và 4 kỳ. Loại bỏ và giảm các loại cặn nhiên liệu ở dạng dẻo và dính có 
thể bám vào đầu kim phun, bugi, xupap nạp và bơm cấp nhiên liệu.
Làm sạch phạm vi buồng đốt, toàn bộ hệ thống, bảo vệ chống lại sự 
ăn mòn nguy hiểm và trung hòa ngưng tụ.
Cải thiện hiệu suất khí thải, tăng hiệu suất động cơ và giảm mức tiêu 
thụ nhiên liệu.
003737 Phụ gia chăm sóc xe Số lượng: 1

 • PHỤ GIA LÀM SẠCH KIM PHUN, BUỒNG ĐỐT, XUPAP

 • EAP 220 KRAFTSTOFF - UND EINSPRITZSYSTEM- REINIGER
 • Tiêu chuẩn

 •  
 • Mô tả sản phẩm

 •  Sử dụng cho động cơ xăng.
  Kết hợp với dung môi hiệu quả với phụ gia bảo vệ bề mặt cho chức 
  năng tối ưu của hệ thống phun nhiên liệu của tất cả động cơ xăng 2 kỳ 
  và 4 kỳ. Loại bỏ và giảm các loại cặn nhiên liệu ở dạng dẻo và dính có 
  thể bám vào đầu kim phun, bugi, xupap nạp và bơm cấp nhiên liệu.
  Làm sạch phạm vi buồng đốt, toàn bộ hệ thống, bảo vệ chống lại sự 
  ăn mòn nguy hiểm và trung hòa ngưng tụ.
  Cải thiện hiệu suất khí thải, tăng hiệu suất động cơ và giảm mức tiêu 
  thụ nhiên liệu.


 • Đặc tính sản phẩm

 •  
  EAP 220