DẦU TURBINE OIL DẦU TURBINE OIL Dầu Turbine được sử dụng để bôi trơn và làm mát các ổ đỡ và hộp số trong các Turbine hơi nước, Turbine khí
ĐANG CẬP NHẬT!
689020 Dầu công nghiệp Số lượng: 1 can

 • DẦU TURBINE OIL

 • TURBINE OIL
 • Tiêu chuẩn

 • ISO VG 68/ DIN 51515
 • Mô tả sản phẩm

 • Dầu Turbine được sử dụng để bôi trơn và làm mát các ổ đỡ và hộp số trong các Turbine hơi nước, Turbine khí
  ĐANG CẬP NHẬT!


 • Đặc tính sản phẩm

 • Dầu Turbine được sử dụng để bôi trơn và làm mát các ổ đỡ và hộp số trong các Turbine hơi nước, Turbine khí
  ĐANG CẬP NHẬT!
 Từ khóa: bôi trơn, sử dụng