DẦU CẮT GỌT PHA NƯỚC DẦU CẮT GỌT PHA NƯỚC Đang cập nhật ! 681020 Dầu công nghiệp Số lượng: 1 can

  • DẦU CẮT GỌT PHA NƯỚC

  • EUROLUB W5
  • Tiêu chuẩn

  • Amine-free
    Boron-free
  • Mô tả sản phẩm

  • Đang cập nhật !


  • Đặc tính sản phẩm

  • Đang cập nhật !