DẦU BÔI TRƠN XÍCH VÀ CÁP DẦU BÔI TRƠN XÍCH VÀ CÁP Dầu bôi trơn dùng cho các loại dây cáp và dây xích
ĐANG CẬP NHÂT
720001 Dầu công nghiệp Số lượng: 1 can

 • DẦU BÔI TRƠN XÍCH VÀ CÁP

 • CABLE GREASE TW/-SPRAY (CavitY sealant)
 • Tiêu chuẩn

 • Mô tả sản phẩm

 • Dầu bôi trơn dùng cho các loại dây cáp và dây xích
  ĐANG CẬP NHÂT


 • Đặc tính sản phẩm

 • Dầu bôi trơn dùng cho các loại dây cáp và dây xích
  ĐANG CẬP NHẬT
 Từ khóa: bôi trơn, dây cáp